A kezdetben 60 házból és annak lakóiból álló egyházközséget 1725-ben alapították. Az irgalmasrendi barátok végezték a település lelki gondozását 1774-ig, amikor Joachim Hödl jezsuita szerzetes páter személyében első ízben plébánost kapott Szabadfalu. 

 AltarAz első templom fából készült, egy nagyobb teremből állt.

1735-1736 között felépült a már téglából készült helyiség.

1772-1777 között építették azt a templomot, amely a mai napig is látható. Az épület egyszerű barokk stílusban épült, “hagyma” formájú toronnyal, amelyet 1879-ben barokk stílusú sisakra cseréltek fel.

A templom barokk főoltára Bécsben készült a XIX.század közepén. Az oltárasztalból, tabernákulumból, Szent Rókus képből valamint a két oldali díszítőelemből áll.

A Szent Rókust- a templom védőszentjét- ábrázoló festmény Christian Gutsch, bécsi festőművész munkája. 

A két mellékoltár és a festett fából készült 14 keresztút-stáció Tirolból, Gröden helységből származnak. 

A templom hátsó részében található a neoklasszikus stílusban készült gyóntatószék, valamint a Wegenstein-orgona.

A templom udvarán áll egy ma már ritkaságszámba menő, óriási, 1867-ben ültetett kiegyezési platánfa.

Augusztus 16.-a Szent Rókusnak, a templom védőszentjének napja, s egyben a templom búcsújának napja, amelyet az időponthoz legközelebbi vasárnap szoktak megünnepelni.